Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Alimentatie

Kinderalimentatie
Ouders, zowel juridische als ook biologische, hebben op grond van de wet een onderhoudsplicht voor hun kinderen. Na echtscheiding zullen zij in onderling overleg een regeling moeten treffen over de bijdrage die de niet verzorgende ouder moet leveren in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen. De ouders kunnen hun regeling in het verplichte ouderschapsplan laten opnemen en de rechtbank vragen om dat in een beschikking vast te leggen. 

De hoogte van de door de niet verzorgende ouder te leveren bijdrage wordt gebaseerd op het gezamenlijk besteedbaar inkomen van partijen voor en na de echtscheiding, de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders.

Partneralimentatie
Echtgenoten en ex-echtgenoten hebben ook ten opzichte van elkaar een onderhoudsplicht. Of en hoeveel aan partneralimentatie moet worden betaald hangt af van de behoefte aan alimentatie die wordt afgeleid van de welstand van partijen tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt berekend wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige, die met name afhankelijk is van het inkomen alsmede van de in de regelgeving opgesomde relevante uitgaven. Indien nodig wordt ook een vergelijking gemaakt van wat partijen na aftrek van alle relevante kosten overhouden, de zogenaamde jus vergelijking.

Kaouassadvocatuur kan (ex-)echtgenoten, ouders en kinderen adviseren over de diverse verplichtingen, berekenen wat de behoefte is aan alimentatie en wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige. Wij zijn zeer ervaren in het voeren van procedures over deze kwesties.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl