Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Letselschade

We spreken van letselschade als u wegens een voorval letsel heeft opgelopen en materiële of immateriële schade heeft geleden.

Wanneer kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op ons kantoor?
Als u een verkeersongeval overkomt waardoor u schade lijdt. Als u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden een bedrijfsongeluk meemaakt waardoor u schade lijdt. Als u denkt dat een arts tijdens uw behandeling medische fouten heeft gemaakt die hij/zij normaal gesproken niet mag maken, waardoor u schade lijdt.

Wat kunt u van ons kantoor verwachten?
Wij zullen zorgen voor een tijdige aansprakelijkstelling van de tegenpartij of van zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Wij zorgen er voor dat wanneer de tegenpartij dan wel de betrokken verzekeringsmaatschappij weigert om de aansprakelijkheid te erkennen, uw zaak zo spoedig mogelijk wordt voorgelegd aan de rechter om daarover een uitspraak te doen. Ons kantoor zal bij erkenning van de aansprakelijkheid zorgen dat bijvoorbeeld alle relevante medische informatie wordt verzameld. Wij zullen zorgen dat alle medische informatie wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Wij werken samen met Drs. Westerweel, een zeer gewaardeerde medisch adviseur in het letselschadewereld. Hij is een onafhankelijke medisch adviseur die de medische informatie deskundig beoordeelt, waarbij uw belangen uiteraard het uitgangspunt zijn. Ons kantoor streeft ernaar ervoor te zorgen dat u op de kosten van de tegenpartij alle noodzakelijk medische behandelingen en/of onderzoeken krijgt die volgens onze medisch adviseur nodig zijn.

Wij zullen, in het geval onze adviseur van mening is dat er sprake is van een zogenaamde eindtoestand, overgaan tot het onderhandelen met de tegenpartij over de hoogte van de schadevergoeding. De belangrijkste schadekosten zijn: verlies arbeidsvermogen, materiële schade, smartengeld en buitengerechtelijke kosten (advocaatkosten). Ons uitgangspunt bij de onderhandelingen is dat onze cliënt krijgt waar hij recht op heeft.  De onderhandelingen vinden in nauw overleg met u plaats. Er wordt geen onderhandelingsresultaat door de advocaat aanvaard zonder uw uitdrukkelijke instemming.

Kaouassadvocatuur is gespecialiseerd op dit gebied. Hij maakt graag een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl