Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Internationaal familierecht

Wanneer kunnen we spreken van internationaal familierecht?
Als u, uw echtgenoot, echtgenote, uw kind(eren) en/ of erfgenamen in het bezit zijn van verschillende nationaliteiten of als de betrokken partijen hun hoofdverblijf in verschillende landen hebben. Dit kan van belang zijn bij:

 • kinderontvoering;
 • gezag over de minderjarige kinderen;
 • alimentatie;
 • namenrecht;
 • huwelijk;
 • huwelijksvermogensrecht;
 • huwelijksontbinding / echtscheiding;
 • afstamming;
 • adoptie; erfrecht

Als een Engelsman in Frankrijk gehuwd is met een Marokkaanse vrouw, kan hij dan in Nederland een procedure tot echtscheiding aanhangig maken, en zo ja, moet de Nederlandse rechter dan Engels -, Marokkaans -, Frans - of Nederlands recht toepassen, en wat houdt dit recht dan in?

De Nederlandse rechter dient in dergelijke internationale familiezaken een uitspraak te doen over de vraag of:

 • de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen partijen;
 • het Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat men heeft ingediend of (en welk) buitenlands recht;
 • het toepasselijke buitenlands recht niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde;
 • een buitenlands vonnis erkend kan worden en of dat in Nederland kan worden uitgevoerd.

De Nederlandse rechter kan zich in zaken van internationaal familierecht niet beperken tot de Nederlandse wetgeving. De rechter zal zich moeten verdiepen in de toepasselijke internationale regelingen. Dit geldt ook en in het bijzonder voor de advocaten die zaken behandelen met internationale aspecten. Daarom zal uw advocaat ook kennis moeten hebben van de meest toepasselijke internationale familierechtelijke regelingen.

Kaouassadvocatuur heeft die kennis in huis. Uw advocaat heeft veel ervaring met dit soort ingewikkelde zaken die niet iedere advocaat goed kan behandelen.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl