Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Gezag over en omgang met minderjarige kinderen

Als ouders gehuwd zijn hebben zij het gezamenlijk gezag over de kinderen. Als ouders niet met getrouwd zijn dan spreken we van voogdij.

Bij echtscheidingsprocedure kan een geschil ontstaan over wie het gezag krijgt. Uitgangspunt van de wet is dat gehuwde ouders na de echtscheiding gezamenlijk worden belast met het gezag. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan de rechter worden verzocht om te bepalen dat een van de ouders zal worden belast met het gezag over de kinderen.

Het komt helaas maar al te vaak voor dat ouders het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en de kinderen. Nog erger is de situatie dat de overeengekomen omgangsregeling niet dan wel niet goed wordt uitgevoerd.
Een veelgehoorde klacht is: moeder werkt niet mee aan de omgangsregeling tussen vader en de kinderen. Een andere veelgehoorde klacht: vader houdt zich niet aan de regeling, maar komt en gaat wanneer hem dat uitkomt. Als een omgangsregeling niet goed loopt kan geprobeerd worden via bemiddeling tussen de ouders betere afspraken te maken. Ook kan aan de rechter worden gevraagd een regeling vast te stellen of te veranderen. Op beide manieren kunnen wij u bijstaan. Bij dit soort zaken let kaouassadvocatuur zeer goed op de belangen van de kinderen. Het komt voor dat onze clienten zich niet laten leiden door de belangen van hun kinderen, maar bijvoorbeeld door frustraties en haatgevoelens jegens de ander partij. Wij letten hier scherp op en proberen onze clienten van deze mechanismes bewust te maken.

Het kan voorkomen dat wij een zaak niet aannemen omdat onze clienten evident in strijd handelen met de belangen van hun kinderen. Met andere woorden; wij doen niet alles! Maar als wij een zaak aannemen dan gaan we er ook helemaal voor. 

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl